Branné cvi?enie žiakov školy

september 2018

20. septembra 2018 sa vä?šina žiakov našej školy zú?astnila branného cvi?enia v rámci plánovaného posil?ovania telesnej a psychickej kondície spojeného s ?istením prírody od odpadkov po turistoch.
Triedy 1.A,1.B a kvinta prešla trasou na Orlovskú lú?ku a Malinô Brdo, 2.A, 2.B a sexta navštívili Vysoké Tatry - Popradské pleso.
Naši najmladší žiaci z osemro?ného gymnázia - príma, sekunda, tercia a kvarta prešli trasu cez Kalváriu do Hrabova. Pekné a slne?né po?asie nám doprialo krásne prežitý jesenný de?.RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok