Úradné dni po?as letných prázdninPo?as letných prázdnin bude škola otvorená v týchto d?och

v ?ase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.02.07. - 06.07. 2018

23.07. - 03.08. 2018

20.08. - 31.08. 2018


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok