Vodné dielo Liptovská Mara 2018

Exkurzia 26.6. 2018

D?a 26.6. 2018 prof. Ridoška a Pol?in usporiadali pre študentov 3.A a 3.B triedy už tradi?nú exkurziu na Vodné dielo Liptovská Mara.
Vo vestibule pracoviska Správy povodia horného Váhu prebehla zaujímavá prednáška o výstavbe vodného diela, jeho úlohách a význame.
Prechod priehradným múrom pod úrov?ou vodnej hladiny 45 - 50 m patril ku tradi?ným "adrenalínovým" zážitkom spolu s následným "kolmým" výstupom po schodoch na hornú ?as? priehradnej hrádze.
Po odpo?inku a ob?erstvení sa študenti po hrádzi presunuli do velína - riadiacej jednotky elektrárne na okraji hrádze, kde si pozreli zaujímavý 20 minútový film o Vodnom diele Liptovská Mara nato?enom pri príležitosti 40. výro?ia jeho prevádzkovania.

Kliknite: FotogalériaRNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok