Netradi?né hodiny v kvinteV mesiacoch apríl až jún sa študenti kvinty tešili na netradi?né hodiny vedené ich vyu?ujúcimi Mgr. Alexandrou Nem?ekovou a Mgr. Luciou Dzurendovou. Tieto hodiny boli praktickým prevedením témy jedlo a zdravé stravovanie. V jednej skupine stredy a v druhej štvrtky patrili k d?om, kedy si trojica študentov pripravila pre svojich spolužiakov prezentácie trojchodového menu s praktickou ukážkou svojich výtvorov, vä?šinou dezertov. Po každej prezentácii mali všetci študenti danej skupiny možnos? ochutna? všetky dobroty. Vo vä?šine prípadov sa študenti snažili svoje dezerty pripravi? v zdravšej alternatíve nahradením tradi?ných surovín s ve?kým množstvom kalórií nie?ím zdravším a pre organizmus prospešným. Napriek náro?nosti projektov boli jednotlivé prezentácie pripravené a odprezentované na ve?mi vysokej úrovni. Študenti sa s témou jedla popasovali naozaj ve?mi stato?ne nehovoriac o ich zru?nostiach varenia, ktoré si niektorí z nich mali možnos? vyskúša? po prvýkrát. No napriek tomu nesklamali a ich dezerty boli nielen lahodné, ale i vizuálne vkusne naaranžované., lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok