Atómová elektráre? v Mochovciach 2018

Exkurzia tried 3.A, 3.B, Septima

25. mája 2018 krúžok "Fyzika v praxi" pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina ako už každoro?ne zorganizoval pre študentov exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.
Študenti i tentoraz prechádzali postupne priestormi Informa?ného centra AE, kde sa oboznamovali s jadrovou energetikou v modernom štýle "škola hrou". K tomu im slúžili interaktívne pomôcky, tabule a dotykové obrazovky ukazujúce ?innos? jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostné systémy, vplyv na životné prostredie a predovšetkým jej energetický význam pre ekonomiku SR.
3D film o vývoji života na Zemi bol aj tentoraz príjemným audiovizuálnym zážitkom a spestrením pripraveného programu pracovníkmi infocentra.RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok