Aj naša škola bola v pohybe

Beh olympijského d?a a plavecký maratón.

Tento týžde? v meste prebiehali športové podujatia pod názvom Ružomberok v pohybe (4.6. - 9.6.). My sme sa zú?astnili Behu olympijského d?a a plaveckého maratónu. V utorok 5.6. si po medaile dobehli atlétky O?ga Pavúková (III.B) a Natália Brtková (III.B), ktoré na 3 okruhoch v atletickom areáli ZŠ Zarevúcej získali v kategórii stredných škôl 1.miesto (Pavúková) a 3.miesto (Brtková). Ostatní atléti z našej výpravy sa vo ve?kej konkurencii nedokázali dosta? na popredné prie?ky. O de? neskôr si študentky II.A a II.B zaplávali v mestskej plavárni a svojou ú?as?ou tak podporili akciu pod názvom Plavecký maratón, ktorá bola ur?ená pre všetky vekové kategórie., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok