Výsledky literárno-výtvarnej sú?aže Trojruža

Laura Macková ví?azkou sú?aže Trojruža

Každoro?ne sa na Slovensku uskuto??ujú literárne sú?aže, ktoré poskytujú priestor pre talenty v oblasti slovesného umenia. Patrí k nim aj ružomberská Trojruža, celoslovenská literárno-výtvarná sú?až.
Vyhlasovate?mi tohtoro?ného 6. ro?níka sú?aže Trojruža boli Mesto Ružomberok, Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub slovenských spisovate?ov, Spolok slovenských spisovate?ov a Katolícka univerzita v Ružomberku. Mladí adepti umenia prihlásili svoje práce v troch kategóriách, z ktorých sa vyberal celkový ví?az sú?aže. Ten získal hlavnú cenu slovenskej poetky Radky Berešíkovej, in memoriam.
Vyhlásenie výsledkov tohtoro?nej sú?aže sa uskuto?nilo 24. mája 2018 v kongresovej sále KD AH v Ružomberku. Tento rok našu školu reprezentovali dve študentky. Nikol Smilková z tercie, ktorá vo svojej kategórii získala pekné 2. miesto a Laura Macková z 3.B, ktorá dosiahla zatia? životný úspech, ke? získala hlavnú cenu sú?aže za poviedku "Musíme ži? bez oh?adu na to, ko?ko oblôh sa nám zrútilo." - D.H. Lawrence.
Putovná hlavná cena, krištá?ový glóbus s motívom motýlích krídel, je vystavená v Mestskej knižnici v Ružomberku. Obom diev?atám srde?ne blahoželáme, ?akujeme za vzornú reprezentáciu školy a do budúcnosti im prajeme ve?a literárnych úspechov.

Mgr. Daniela Kudli?ková, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok