Plavecký výcvik študentov II.A a sexty

4 dni v bazéne po?as plaveckého výcviku v Liptovskom Jáne od 21.5.-25.5. 2018

Po?as maturitného týžd?a sa výber študentov z tried II.A a sexty rozhodlo zdokonali? svoje plavecké schopnosti a zru?nosti na plaveckom výcviku v Liptovskom Jáne. Penzión Liptov nám poskytol komfortné ubytovanie s príjemným okolím, kde sme trávili kopu ?asu pri mnohých aktivitách na ?erstvom vzduchu. Po?as prechádzky ku prírodnému kúpe?nému minerálnemu prame?u "kadi" ?i pri návšteve Stanišovskej jaskyne sme sa len utvrdili v tom, aký krásny je náš Liptov. Samotný plavecký výcvik prebiehal v 25 m bazéne Hotela Alexandra. Niektorí študenti v závere?nom testovaní ukázali, že vo vode sa oplatí dodržiava? základnú techniku plaveckých spôsobov bez zbyto?ných protipohybov. Najlepšie zlepšenie z diev?at ukázala Kristínka Kraj?iová (II.A), ktorá sa zlepšila až o 15 sekúnd na 50 m. ?alej chválime aj Veroniku Gejdošovú (II.A), ktorá sa zlepšila o 12 sekúnd. Monika Hav?ová (II.A) a Pa?ka Slezáková (II.A) si tiež prilepšili ?asy o 5 a 8 sekúnd. Z chlapcov si výrazne zlepšil ?as o 9 sekúnd Marek Ma?okár (II.A) a o 6 sekúnd Jakub Krná? (II.A). Ostatní v závere?nom plávaní zaplávali ?asy rovnaké alebo o nie?o horšie ako na za?iatku kurzu. V kategórii diev?at sa na 1.mieste v disciplíne 50m vo?ným spôsobom umiestnila Monika Hav?ová , 2.miesto patrilo Pa?ke Slezákovej a 3.miesto obsadila Kristínka Kraj?iová . U chlapcov skon?il na 1.mieste Martin Penjak (sexta), na 2.mieste Jakub Krná? a 3. bol Martin Ka?alka . Veríme, že všetkým zú?astneným sa pá?ilo a že svoju plaveckú techniku budú aj na?alej zdokona?ova?., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok