Slávnostné odovzdávanie diplomov DELFV sobotu 12. mája 2018 si boli naši žiaci pozrie? v Banskej Bystrici medzinárodne finále sú?aže Spievam po francúzsky, ktorému predchádzalo mimoriadne odovzdávanie diplomov DELF-DALF. Mimoriadne v tom zmysle, že diplomy prišiel odovzda? osobne ve?vyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, jeho excelencia Christophe LÉONZI. Pán ve?vyslanec všetkým úspešným študentom zablahoželal a s každým z nich zotrval v neformálnom priate?skom rozhovore. A potom si už naši žiaci mohli naplno vychutna? francúzske piesne v podaní najlepších ?eských, po?ských, ma?arských a slovenských interpretov.

Úspešní držitelia diplomov:
DELF A2 - Magdaléna Nováková 5.P, Marek Šim?ek 6.P
DELF B1 - Kristián Chlepko 8.P, Marek Mydliar 8.P
DELF B2 - Marek Hlavatý 8.P, Ivan Hruška 8.P, Nikola Tiso?ová 8.P., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok