Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Gratulujeme Magdaléne Novákovej, tretej najlepšej francúzštinárke na Slovensku v kategórii kvinta/sexta/1. A 2.ro?ník SŠ .

V d?och 10. a 11. mája nás reprezentovala Magdaléna Nováková, žia?ka kvinty, na celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku. V podve?er samotnej sú?aže bol pripravený pre žiakov, ví?azov krajských kôl, zaujímavý program s prehliadkou centra hlavného mesta komentovanou vo francúzskom jazyku. Originalitu tejto prehliadky zvýraznil fakt, že po centre Bratislavy žiakov vozil vlá?ik pre turistov "Prešporá?ik". Na druhý de?, v piatok 11.5., už všetci ú?astníci preukazovali svoje jazykové zdatnosti v porozumení po?utého a písaného prejavu, vo využívaní cudzieho jazyka v rôznych komunika?ných situáciách, v gramatike a lexike. Magda patrila vo svojej kategórii k najmladším žiakom, o to viac teší jej umiestnenie medzi prvými tromi. Gratulujeme a dúfame, že takto úspešne bude pokra?ova? v štúdiu tohto krásneho jazyka i na?alej., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok