Basketbalistky na MSR bronzové

V d?och 26. - 27. apríla 2018 sa v športových halách Koniare? a T18 v Ružomberku konali Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale študentiek stredných škôl pre tento školský rok.

Majstrovstiev sa zú?astnilo 8 družstiev, ví?azov krajských kôl. Jednotlivé kraje reprezentovali nasledovné školy : Košický kraj - Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, Prešovský kraj - Gymnázium D. Tatarku 4666/7, Poprad, Nitriansky kraj - Gymnázium H. Selyeho s VJM, Bisk. Királya 5, Komárno, Banskobystrický kraj - Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica, Tren?iansky kraj - Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, Bratislavský kraj - Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, Trnavský kraj - Gymnázium J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava, Žilinský kraj - Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok. Družstvá boli rozlosované do 2 skupín, všetky zápasy v skupinách sa odohrali prvý de?, druhý de? sa hralo o kone?né umiestnenie. Prvé dve družstvá v skupinách hrali semifinále systémom A1 - B2, A2 - B1, ví?azi potom hrali finále, porazení o 3., 4. miesto. Ostatné družstvá hrali pod?a umiestnenia v skupinách o 5. až 8. miesto. Výsledky nášho družstva v skupine : Trnava - Ružomberok 21 : 53, Ružomberok - Poprad 63 : 24, Bratislava - Ružomberok 21 : 41. Po semifinálovej prehre s Košicami 29 : 35 sme v súboji o bronz opä? porazili Poprad 41 : 38. Vo finálovom zápase zví?azili Košice nad Banskou Bystricou 38 : 31 a získali titul Školský majster SR v basketbale šudentiek SŠ pre školský rok 2017/2018. ?lenkami bronzového družstva boli nasledovné študentky : Paula Vyšná (IV.A), Alexandra Belušová (III.A), Vladimíra Hricová (III.A), Patrícia Praženicová (III.A), Nina Raksová (II.A), Dorota Kulašíková (II.A),Mária Šefránková (II.A), Eva Škvareková (II.A), Natália Uramová (II.A), Alžbeta Žerebáková (II.A) Vedúcim družstva bol Mgr. Michal ?aso, po?as zápasov ve?mi zodpovedne hrá?ky viedol ich tréner Mgr. Michal Porub?an. (?lánok a foto spracoval Mgr. Ján Putera), zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok