Krá? Lear v SKD v Martine

Prváci v divadle

D?a 17. apríla 2018 sa žiaci 1. ro?níkov zú?astnili divadelného predstavenia Krá? Lear, ktoré odohrali herci martinského divadla. V hlavnej úlohe sa predstavil dlhoro?ný ?len Slovenského komorného divadla v Martine, Ján Kožuch. Príbeh starnúceho krá?a, ktorý sa nechal oklama? sladkými re?ami dvoch dcér o ich nezištnej láske a zavrel o?i pred úprimnos?ou tej najmladšej, nápadne pripomínal tradi?ný pôdorys klasickej rozprávky. Bohužia? shakespearovský záver sa rozprávke nepodobá ani trochu a bez smrti sa ani lístok nepohne. Boj slabších proti zlu, ?i v antickej, alebo v renesan?nej dráme musí by? dokonaný tragédiou. Tak hovoria princípy drámy. Koniec bol teda portfóliom smrti a životného omylu. Moderná scénografia však oslovila mladého diváka a nebola núdza aj o ich najob?úbenejší predmet sú?asnosti - mobil. Na scéne bol však nástrojom cynizmu a prostriedkom na zobrazenie paradoxov. Nuž, naši prváci mali ?o robi?, ale zaslúžia si pochvalu za aktívnu spoluprácu pri tvorbe výkladu deja a to všetko v?aka skvelým výkonom staršej a mladšej martinskej hereckej generácie.

                                                                                                                                        Mgr. Daniela Kudli?ková, dadka28@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok