Návšteva parlamentu

Študenti tretieho ro?níka a septimy sa zú?astnili exkurzie do NR SR.

V utorok 20.marca 2018 sa tretiaci a septimáni zú?astnili exkurzie do Národnej rady SR. Študenti mali možnos? pozrie? si detailne priestory parlamentu a oboznámi? sa s jeho fungovaním. Ke?že sa v tento de? schôdza parlamentu nekonala, mohli sme bez toho, aby sme rušili, pobudnú? na parlamentnom balkóne. Tu sme si vypo?uli ve?mi pútavý výklad nielen o parlamente a jeho fungovaní, ale dozvedeli sme sa i zopár zaujímavostí a "pikošiek"., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok