Úspech na krajskom kole olympiády vo FJ

Naše žia?ky úspešne reprezentovali školu na krajskom kole v olympiády vo francúzskom jazyku.

V marci nás ve?mi úspešne reprezentovali na krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku tri študentky, ví?azky školského kola. Všetky tri získali umiestnenie medzi prvými tromi v každej kategórii. Magdaléna Nováková z kvinty suverénne vyhrala svoju kategóriu, a tak zopakovala vla?ajší úspech. Sofia Gregorová zo sekundy sa umiestnila na krásnom druhom mieste a Linda Fidesová z tercie na tre?om mieste. Pre Sofiu a Lindu to bola prvá ú?as? na krajskom kole, o to viac teší ich umiestnenie.
Všetkým trom diev?atám gratulujeme a Magde držíme palce na celoštátnom kole olympiády FJ., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok