Lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci

Vyšná Boca. Ski centrum Ba?ova Rove? 12.3. - 16.3. 2018

Zatia? ?o si naši maturanti trápili hlavy nad maturitnými písomkami, študenti sekundy, kvinty a 1.A si užívali jarnú lyžova?ku po?as lyžiarskeho kurzu vo Vyšnej Boci. Hoci sa slnku moc ukáza? nechcelo, dostatok snehu a nadšenie pre lyžovanie nám spríjem?ovali chvíle na svahu. Po zaujímavých prednáškach a chutnej ve?eri nás každý ve?er zabávala iná trieda. Posledný ve?er sme si vychutnali v maskách, pri?om porota zložená z profesorov mala naozaj ?ažkú úlohu a to, vybra? tie najlepšie. Každá maska bola preto odmenená sladkou odmenou. Ocenení boli aj ví?azi lyžiarskych pretekov v disciplíne slalom ?i tí, ktorí v bodovacej sú?aži o izbu s najvä?ším poriadkom získali najviac bodov. K pozitívnemu hodnoteniu celého lyžiarskeho kurzu prispelo aj to, že sa nikto z ú?astníkov nezranil a všetci sa v lyžovaní zdokonalili.

Kliknite: Fotoalbum


, zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok