64. ro?ník sú?aže Hviezdoslavov Kubín

Výsledky školského kola v umeleckom prednese poézie a prózy

D?a 8. marca 2018 o 14.00 sa v priestoroch našej školy stretli ví?azi triednych kôl v umeleckom prednese poézie a prózy 64. ro?níka sú?aže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci oboch vzdelávacích programov sú?ažili v školskom kole v troch vekových kategóriách ( II. kategória - príma, III. kategória - sekunda, tercia, kvarta, IV. kategória - stredoškolská mládež) pod?a zvolenej ukážky z poézie ?i prózy. Porota hodnotila dodržiavanie prozodických vlastností re?i, postoj, výraz, výber ukážky primeranej veku. Do okresného kola postupujú sú?ažiace z 1. miest a automaticky postupuje Sabína Matúšová z kvinty, ako ví?azka tohto kola z minulého roka.
Výsledky pod?a kategórií:

POÉZIA
II. kategória
1. miesto: Tamara LAKOŠTÍKOVÁ príma
2. miesto: Ema DVORŠTIAKOVÁ príma
3. miesto: neudelené

III. kategória
1. miesto: Kristína TUPÁ tercia
2. miesto: Adela ADAM?IAKOVÁ kvarta
3. miesto: Sára PE?OVÁ sekunda

IV. kategória
1. miesto: Vanesa VAJZEROVÁ 1.B
2. miesto: Sofia Laura KUBEKOVÁ 2.A
3. miesto: Eliška HÚSKOVÁ 1.B

PRÓZA
II. kategória
1. miesto: So?a CABANOVÁ príma
2. miesto: Nicole KURÁ?OVÁ príma
3. miesto: Sandra HÚSKOVÁ príma

III. kategória
1. miesto: Kristína HORÁRIKOVÁ kvarta
2. miesto: Anna SABUCHOVÁ sekunda
3. miesto: Klára KOVÁ?IKOVÁ sekunda

IV. kategória
1. miesto: Laura MACKOVÁ 3.B
2. miesto: Laura HR?KOVÁ kvinta
3. miesto: Ivana ONDRUŠOVÁ 1.A

Ví?azom srde?ne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskuto?ní v d?och 26. a 27. marca 2018 v Kultúrnom dome v Likavke.

Mgr. Daniela Kudli?ková

, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok