Prijímacia skúška do štvorro?ného a osemro?ného štúdia pre školský rok 2018/2019

dátumy - dokumenty

Kliknite:
1.
Prijímacia skúška do štvorro?ného a osemro?ného štúdia pre školský rok 2018/2019
2.
Kritériá pre prijatie žiakov z 5. ro?níka ZŠ do prvého ro?níka osemro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019
3.
Kritériá pre prijatie žiakov z 9. ro?níka ZŠ do prvého ro?níka štvorro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok