Krajské kolo v basketbale

Úspešné krajské kolo našich basketbalistiek a postup do celoslovenského kola!

D?a 7.3. sa uskuto?nilo krajské kolo v basketbale študentiek SŠ. Naše študentky Belušová Alexandra, Hricová Vladimíra, Praženicová Patrícia, Raksová Nina, Šefránková Mária, Škvareková Eva, Žerebáková Alžbeta, Uramová Natália a Vyšná Paula porazili družstvá z Turzovky, Žiliny, Su?ian a Námestova a jednozna?ne obsadili 1. miesto ?ím si zabezpe?ili postup do celoslovenského kola!
Diev?atám blahoželáme a ?akujeme.

, zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok