OK v basketbale študentiek SŠ

11. januára 2018 sa v športovej hale T18 uskuto?nilo okresné kolo v basketbale diev?at SŠ.

Naše družstvo v zložení Katarína Bakošová (II.A), Paula Vyšná (IV.A), Alexandra Belušová (III.A), Vladimíra Hricová (III.A), Patrícia Praženicová (III.A), Nina Raksová (II.A), Mária Šefránková (II.A), Eva Škvareková (II.A), Natália Uramová (II.A), Alžbeta Žerebáková (II.A), vo finálovom zápase jednozna?ne porazilo družstvo z Gymnázia sv. Andreja v pomere 89 : 22 a postúpilo do ?alšieho kola. Vedúcim družstva bol Mgr. Michal ?aso. Diev?atám blahoželáme., zuzu.jankyova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok