Exkurzia ESET

Bratislava 29.11.2017

D?a 29.11. 2017 pripravili prof. Dírer a Pol?in pre študentov zaujímajúcich sa hlbšie o informatiku atraktívnu exkurziu do firmy Eset v Bratislave.
Študenti sa zú?astnili v sídle firmy prednášky o histórii a vývoji tejto slovenskej, dnes už nadnárodnej spolo?nosti a oboznámili sa s aktuálnou situáciou vo sfére boja proti malwaru.
Prehliadli si pracoviská firmy, Relax zónu a z terasy mali výh?ad na celú Bratislavu.
Po prehliadky Esetu sídliaceho v Aupark Tower na 16. tom poschodí sme sa presunuli do AVION Shopping Park, kde si prehliadli študenti obchodné centrum.
Tešíme sa na budúci ro?ník tejto exkurzie.RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok