ZáchranárD?a 7.12. 2017 sa uskuto?nila pre maturantov z biológie a žiakov navštevujúcich cvi?enia z biológie beseda so záchranárom Mgr. Bc. Michalom Haluškom o vysokej škole - Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Spolu s absolventom tejto školy priblížil žiakom študijné odbory.
Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so zásadami prvej pomoci s využitím prezentácie a trojrozmerných pomôcok, modelov ur?ených pre poskytnutie prvej pomoci. Mali možnos? sami si vyskúša? oživovanie zraneného ?loveka.
Rozprávanie bolo sprevádzané zaujímavými záchranárskymi videami. Beseda sa stretli s ve?kým, pozitívnym ohlasom u žiakov., renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok