Sú?až Zenit v programovaní 2017

Školské kolo 18.10. 2017

D?a 18.10. 2017 sa v novej u?ebni informatiky INF1 uskuto?nilo už tradi?ne školské kolo sú?aže ZENIT v programovaní. Naši najlepší programátori spomedzi študentov na škole riešili 4 hodiny náro?né úlohy v programovacom jazyku Turbo Pascal.

Sú?ažiaci kategórie A a ich poradie:

Všetkým sú?ažiacim patrí po?akovanie za úsilie a bojovnos?.

RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin.daniel@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok