Medzinárodný diplom z francúzštiny

?alší úspešní študenti - držitelia medzinárodného diplomu DELF na našej škole

V októbri sme odovzdali diplomy DELF 15 študentom, ktorí úspešne vykonali medzinárodnú jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka. Boli medzi nimi takí, ktorí absolvovali skúšku prvý raz - urobili si základnú úrove? A1, ale i tí ktorí už ovládajú francúzštinu na úrovni pokro?ilých a zvládli úrove? A2 a B1. Všetkým gratulujeme k ich osobnému úspechu a želáme ve?a radosti pri ?alšom objavovaní tohto krásneho jazyka.
V mesiaci november sa naša škola stane opä? skúšobným centrom nielen pre našich žiakov, ktorí chcú získa? tento diplom Francúzskeho ministerstva školstva, ale i pre žiakov okolitých škôl., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok