Otvorenie školského roka 2017/2018

4.9. 2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskuto?ní d?a 4. 9. 2017 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.
V prípade nepriaznivého po?asia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka a prímy vo vestibule školy.

Nezabudnite si prinies? prezuvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.
Študenti 1. ro?níka, ktorí majú záujem, si prinesú aj vyplnené tla?ivo ISIC a 20 eur (potrebné pre získanie ISIC karty).

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok