Vodné dielo Liptovská Mara 2017

Exkurzia 23.6. 2017

D?a 23.6. 2017 prof. Ridoška a Pol?in v spolupráci s prof. Šamánkovou a Kudli?kovou usporiadali pre študentov 3.A, 3.B triedy a septimy tradi?nú exkurziu na Vodné dielo Liptovská Mara.
Po príchode k hrádzi Liptovskej Mary nasledovala ako každoro?ne zaujímavá prednáška o výstavbe vodného diela, jeho úlohách a význame.
Prechod priehradným múrom pod úrov?ou vodnej hladiny 45 - 50 m patril ku tradi?ným "adrenalínovým" zážitkom spolu s následným "kolmým" výstupom po schodoch na hornú ?as? priehradnej hrádze. Mnohí sa pri výstupe zna?ne "zadýchali", ba aj "zapotili" :-)
Po odpo?inku a ob?erstvení sa študenti po hrádzi presunuli do velína - riadiacej jednotky elektrárne na okraji hrádze, kde si pozreli zaujímavý 20 minútový film o Vodnom diele Liptovská Mara nato?enom pri príležitosti 40. výro?ia jeho prevádzkovania.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok