Výlet kvarty - kultúra, chata, guláš ....

Koncoro?ný výlet triedy kvarta obsahoval spoznávanie kultúrneho dedi?stva, chatovanie (?ítaj chatovanie, nie ?etovanie), gulášovanie, prietrž mra?ien a kopec super nálady.

V d?och 27.-29.6.2017 sme sa zú?astnili koncoro?ného výletu. Najprv sme strávili de? v prekrásnom historickom meste?ku zapísanom medzi pamiatky UNESCO - v Banskej Štiavnici. Pozreli sme si krásne historické centrum, Starý zámok, ob?erstvili sme sa v štýlovej cukrárni. De? sme ukon?ili sfáraním do bane v Banskom múzeu v prírode a ke?že bol celý de? v znamení tropických teplôt, toto ochladenie nám padlo ve?mi vhod.
Potom sme sa presunuli na chatu pri obci Vyhne, kde sme na druhý de? spolo?nými silami uvarili výborný guláš. Niektorí si dali dokonca dve "duply". Tí, ktorí guláš ešte osobne nevarili, si skúsili ako "chutí" ?istenie a krájanie cibule, mäsa, zemiakov, nieko?kohodinové udržiavanie oh?a, ....
Ku ve?eru sme si užili sled nieko?kých prietrží mra?ien a v?aka tomu bol ve?erný program na chate, takže bola i super diskotéka (chata to vydržala :-) )., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok