Exkurzia Žiar nad Hronom 2017

hvezdáre? a planetárium

D?a 13.6. 2017 už tradi?ne prof. Pol?in a Ridoška v spolupráci s prof. Šamánkovou, ?iljakovou a prof. Dírerom zorganizovali pre triedy 1.A, 1.B a kvintu exkurziu zameranú na astronómiu a nebeskú mechaniku.
Študenti vystúpili v Banskej Bystrici strmou cestou nazývanou "Žltý piesok" na známu Vartovku, kde sa zú?astnili prednášky o výskumnej práci tejto hvezdárne. Prezreli si tiež po?as odborného výkladu používaný hvezdársky ?alekoh?ad na tomto pracovisku.
Po presune do Žiaru nad Hronom si pozreli študenti v planetáriu program "Universum" a v premietacej sále film o našej Slne?nej sústave.
Po ceste domov nasledovala 1,5 hod. prestávka v Banskej Bystrici spojená s ob?erstvením a oddychom.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok