Letné branné cvi?enie

9.5. 2017

9. mája 2017 po?as prijímacich pohovorov sa študenti našej školy (okrem maturantov) zú?astnili letného branné cvi?enia. Cie?om bolo utuži? svoje zdravie nenáro?nou turistikou vychádzkou a nadýcha? sa ?erstvého vzduchu. V príjemnom po?así sa jedna zo skupín vybrala na blízky vrch Mních nad Ružomberkom, odkia? sú i nasledujúce fotografie.

Fotogaléria: kliknite
Výstup na Mníchh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok