Matematická olympiáda a Pytagoriáda 2017

Úspechy našich študentov v okresnom kole Matematickej olympiády a Pytagoriády

Študenti našej školy si mohli zmera? sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok. Ve?mi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

Daniel Kla?ko (príma) - 3. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
Terézia Brtková (sekunda) - 2. miesto v okresnom kole v kategórii Z7
Tomáš Lakoštík (sekunda) - 3. miesto v okresnom kole v kategórii Z7
Ema Pagá?ová (tercia) - 3.miesto v okresnom kole v kategórii Z8
Študenti prímy a tercie sa úspešne zú?astnili okresného kola matematickej sú?aže Pytagoriáda.
Anna Sabuchová (príma) - 2.miesto v okresnom kole v kategórii P6
Ema Pagá?ová (tercia) - 2.miesto v okresnom kole v kategórii P8
Úspešným riešite?om gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku úspešne reprezentovali školu., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok