Krajské kolo chemickej olympiády 2016-2017

6.4. 2017

D?a 6.4. 2017 sa uskuto?nilo na Gymnáziu v Ružomberku, ul. Š. Moyzesa, krajské kolo chemickej olympiády. Zú?astnili sa 12 su?ažiaci zo 7 gymnázií Žilinského kraja. Úlohy boli ve?mi náro?né a úspešných bolo len 6 sú?ažiacich.
Poradie:
1. Martin Škuta , G-J. Lettricha, Martin , pripravovala Ing. Sajková
2. Jasmína Portašíková , G-Varšavská , Žilina, pripr. RNDr. Petrášová
3. Kristián Dem?ík , G- J.Lettricha, Martin, pripr. Ing. Sajková

Za vzornú organizáciu a príjemnú atmosféru ?akujeme Mgr. Šindléryovej a Mgr. Dorníkovej.

                                                                                                        Za KK CHO
                                                                                                        Mgr. Edita ?iljaková, e.ciljakova@centrum.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok