Triedne schôdze Rady rodi?ov

11. apríla 2017 o 15.30

Rada rodi?ov a vedenie školy pozývajú všetkých rodi?ov a zákonných zástupcov na triedne schôdze RR, ktoré sa uskuto?nia d?a 11.apríla 2017 (utorok) o 15. 30 hod..
Po ich ukon?ení budú ma? rodi?ia možnos? oboznámi? sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok