Basketbalistky postupujú na Majstrovstvá SR

30. marca 2017 sa v športovej hale T18 uskuto?nilo krajské kolo v basketbale študentiek stredných škôl.

Okrem nášho družstva sa zú?astnili ešte družstvá z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Su?anoch, Gymnázia sv. Fr. z Assisi v Žiline, Obchodnej akadémie D. M. Janotu v ?adci a Gymnázia A. Bernoláka v Námestove. Po ve?mi dobrom výkone a zodpovednom prístupe naše družstvo jednozna?ne vyhralo nad všetkými súpermi, stalo sa ví?azom krajského kola a zabezpe?ilo si ú?as? na M SR, ktoré budú 11. - 12. mája v Trnave, v tomto školskom roku opä? ako sú?as? stredoškolskej športovej olympiády Gaudeamus igitur, ktorá sa koná každé dva roky.
Výsledky zápasov nášho družstva
     Ružomberok : ?adca            58 : 6
     Ružomberok : Námestovo     53 : 6
     Ružomberok : Žilina             44 : 10
     Ružomberok : Su?any           34 : 4
Družstvo školy tvorili nasledovné diev?atá :
Sofia Csiffáryová, Terézia Jandurová, Timea Kohútová zo IV.A
Alexandra Belušová, Vladimíra Hricová, Patrícia Praženicová z II.A
Dorota Kulašíková, Nina Raksová, Mária Šefránková, Eva Škvareková, Natália Uramová, Alžbeta Žerebáková z I.A.
Diev?atám ?akujeme za predvedený výkon a prajeme úspech aj na M SR.Mgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok