Naši študenti na južnej pologuliZa?iatkom februára 2017 sa zú?astnili desiati študenti nášho gymnázia na medzinárodnej mládežníckej výmene programu Erasmus+ na africkom ostrove Réunion, ktorý sa nachádza ne?aleko ostrova Madagaskar a je francúzskym zámorským departmentom. Hlavnou témou podujatia bola hudba a tanec ako spôsob komunikácie medzi ?u?mi rôznych kultúr. Okrem našich študentov sa výmeny zú?astnili mladí ?udia z Dánska a usporiadate?skej krajiny. Komunika?nými jazykmi boli angli?tina a francúzština. Znalos? francúzštiny našich študentov sa ukázala ako ve?ká výhoda pre lepšie porozumenie s domácimi i vzájomnú komunikáciu Dánov s usporiadate?mi.

Už len samotný pobyt na tomto ostrove v Indickom oceáne, takmer 10 000 km od domova, bol hlbokým a nezabudnute?ným zážitkom na celý život. ?i to bola neskuto?ná rozmanitos? prekrásnej prírody s horami, jazerami, vodopádmi, sopkami, bujnou vegetáciou a prekrásnym morom alebo pestrý kolorit domorodých kreolov s pokožkou všetkých farieb. Na ostrove, kde nepoznajú rasizmus a náboženskú neznášanlivos?, žijú svorne hinduisti, moslimovia alebo katolíci a sú príkladom tolerancie a bezproblémového spolunažívania.

Popri zaujímavých pracovných aktivitách, v ktorých sa ú?astníci venovali najmä hudbe a tancu v ich najrozmanitejších podobách, si všetky skupiny navzájom prezentovali svoju kultúru, zvyky, tradície, zaujímavosti a prinesené "vzorky" typických jedál a nápojov. Gymnazisti budú dlho spomína? na rafting, kúpanie pod vodopádom, návštevu sopky Piton de la Fournaise, de? strávený v rodinách, ú?as? na hinduistickom pochode, karneval a mnoho ?alších zážitkov z tohto mimoriadneho projektu. Nezabudnute?ný zostane i cyklón Carlos, ktorý sa v tom ?ase prehnal cez ostrov.

Zážitkom bola i samotná 36 hodinová cesta tam a spä? obrovskými airbusmi s kapacitou takmer 800 osôb. Po?as medzipristátia si ú?astníci mali možnos? prezrie? no?ný Dubaj a vníma? atmosféru ostrova Maurícius., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok