Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v našej škole

V pondelok 13. marca 2017 navštívil pán prezident Andrej Kiska našu školu.

Na pôde školy privítal pána prezidenta riadite? školy PhDr. Miroslav Druska a následne sa pán prezident stretol s vedením školy. Zaujímal sa najmä o takmer tristoro?nú históriu školy, výsledky školy, uplatnenie absolventov a podmienky práce u?ite?ov. Po skon?ení besedy s vedením školy sa pán prezident stretol v telocvi?ni so študentmi našej školy. Na besede zdôraznil najmä význam kvalitného vzdelania nielen pre jednotlivca, ale aj pre celé Slovensko. ?alej zdôraznil, že študenti by sa mali orientova? najmä na také študijné odbory, v ktorých nájdu uplatnenie. Pán prezident následne odpovedal na mnohé otázky, ktoré mu položili naši študenti., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok