63. ro?ník sú?aže Hviezdoslavov Kubín

Výsledky školského kola v umeleckom prednese poézie a prózy

D?a 7. marca 2017 sa v priestoroch našej školy stretli v poobed?ajších hodinách ví?azi triednych kôl v umeleckom prednese poézie a prózy 63. ro?níka sú?aže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci oboch vzdelávacích programov sú?ažili v školskom kole v troch kategóriách pod?a zvolenej ukážky z poézie ?i prózy. Spomedzi 16 sú?ažiacich postúpili do okresného kola tí najlepší.
Výsledky pod?a kategórií:

POÉZIA
II. kategória
1. miesto: Ema Mária VARGOVÁ príma
2. miesto: Eliška SANIGOVÁ príma
3. miesto: neudelené

III. kategória
1. miesto: Sabína MATÚŠOVÁ kvarta
2. miesto: Kristína TUPÁ sekunda
3. miesto: Melisa LONSKÁ tercia

IV. kategória
1. miesto: Sofia Laura KUBEKOVÁ 1.B
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

PRÓZA
II. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Anna SABUCHOVÁ príma
3. miesto: neudelené

III. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Bianka BEN?OVÁ kvarta
3. miesto: Kristína HR?KOVÁ kvarta

IV. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Alex FUSÁNOVÁ
3. miesto: Marek ŠIM?EK

Ví?azom srde?ne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskuto?ní v d?och 28. a 29. marca 2017 v Kultúrnom dome v Likavke.


Mgr. Daniela Kudli?ková

, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok