?alšia možnos? vyskúša? si francúzsky jazyk v praxiV sobotu 14. januára pricestovala do Ružomberka skupina 40 študentov a profesorov z francúzskej strednej odbornej školy Le Tailandier z meste?ka Fougeres. Program im pripravili naši frankofónni žiaci a ich profesorky tak, aby mali ?o najvä?ší priestor komunikova? po francúzsky. Víkend bol ve?mi studený, ale v?aka slnie?ku a srde?nej slovensko-francúzskej atmosfére nesmierne príjemný. V sobotu boli na programe lyžiarske stredisko Malinô Brdo s Vlkolíncom, v nede?u drevený kostol vo Svätom Kríži a Štrbské pleso, kde sa sú?ažilo v zmiešaných francúzsko-slovenských skupinkách o najoriginálnejšie snehové výtvory. Bodkou za krásnym víkendom bol pobyt v aquaparku Tatralandia.
V pondelok zavítali Francúzi do našej školy a komunikácia vo francúzštine mohla pokra?ova?. Chlapci si zašportovali so žiakmi septimy a diev?atá predviedli svoje spevácke umenie na hodinách francúzštiny. Po?as dvoch vyu?ovacích hodín sme si vypo?uli zaujímavý repertoár francúzskych piesní. Okrem športu a spevu sme pre našich hostí pripravili aj prehliadku futbalového štadióna, kde ich sprevádzali chlapci a diev?atá zo septimy. Po obede prijal francúzskych študentov zástupca primátora pán Michal Slaš?an. Vydarený de? ukon?ili francúzske diev?atá návštevou domovov dôchodcov Trojlístok a Via Vitae. Chlapci si v spolo?nosti slovenských žiakov zahrali biliard.
V ?alších dvoch d?och mali ešte možnos? navštívi? v našom meste Galériu ?udovíta Fullu, Školu úžitkového výtvarníctva, Ústrednú vojenskú nemocnicu, Strednú zdravotnú školu a ochutnali aj horúcu ?okoládu v ?okolatérii Passé.
Pobyt našich hostí bol obojstranne ve?mi užito?ný, spoznali krásy nášho regiónu, oboznámili sa s naším školským systémom alebo ochutnali slovenské špeciality. Ve?mi pozitívne sa vyjadrili aj k úrovni francúzštiny našich žiakov, ktorú si preverili po?as vyu?ovania, ale aj po?as neformálnych stretnutí., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok