Technická olympiáda 2016

Vo štvrtok 1. 12. 2016 sa v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej konal 7. ro?ník Technickej olympiády - kategórie A, B.

Z našej školy sa v kategórii A (žiaci 8. - 9. ro?níka základných škôl a 3. - 4. ro?níka osemro?ných gymnázií - dvojice) zú?astnili Adela Adam?iaková a Kristína Horáriková z tercie.

ú?astní?ky Okresného kola 7.ro?níka Technickej olympiády
Kristína Horáriková a Adela Adam?iaková

praktická ?as? - kategória A

praktická ?as? - kategória A
praktická ?as? - kategória A


V kategórii A sú?ažilo 12 dvojíc. Naše "reprezentantky" obsadili 3. miesto - gratulujeme.

Ví?azi Okresného kola 7.ro?níka Technickej olympiády
Ví?azi 7.ro?níka Technickej olympiády - kategória A

RNDr. Dušan Dírer, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok