Úspech v sú?aži Hádaj kde som

Pri príležitosti eTwinning týžd?ov 2016 sa po?as mesiacov október-november 2016 konala zaujímavú sú?až.

Cie?om sú?aže, ktorú pripravila Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, bolo v spolo?nom tíme naplni? európsku tému DIGITÁLNE OB?IANSTVO, nie?o sa navzájom nau?i? a pritom sa aj zabavi? a utuži? kolektív...

O ?o išlo a ?o mal tím žiakov v spolupráci so svojim u?ite?om urobi?:

Do sú?aže bolo prihlásených 35 poh?adníc, žiaci triedy kvinta mali v sú?aži dva "výtvory":

poh?adnica žiakov kvinty - sú?ažné ?íslo 21
naša poh?adnica - sú?ažné ?.21

poh?adnica žiakov kvinty - sú?ažné ?íslo 35
naša poh?adnica - sú?ažné ?.35


Sú?až mala dve kolá.

V prvom kole sa za každú prihlásenú a zverejnenú poh?adnicu pride?ovali body od 1 do 3.

Made with Padlet

10 obrázkov s najvyšším po?tom bodov postúpilo do ?alšieho kola.
Do Top 10 sa dostali poh?adnice: 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23 a 31. Takže náš tím postúpil...

V druhom kole bolo treba pod?a GPS súradníc uhádnu? miesto zobrazené na poh?adnici a svoje odpovede zaznamena? do online dotazníka. V tomto kole došlo 21 správnych odpovedí a z nich organizátori žrebovali 3 výhercov. A medzi nimi boli aj žiaci kvinty :-)

Pár dní po vyhlásení výsledkov došiel do našej školy balík dar?ekov. Naši žiaci si tak mohli rozdeli? súpravy pier, pravítka s kalkula?kou a slúchadlá do mobilu...

RNDr. Dušan Dírer, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok