Francúzsky jazyk v praxi

16.11. 2016

16. novembra 2016 mali naši frankofónni žiaci možnos? zú?astni? sa na netradi?nej hodine francúzštiny. Nesedeli však v laviciach, ale v peknom prostredí kúpe?ov Korytnica, v penzióne Svätopluk. Študentky septimy si v rámci prípravy na maturitnú skúšku pripravili po francúzsky zaujímavú prezentáciu na tému "Francúzska kuchy?a". Spolo?ne s francúzskym majite?om penziónu, mladšími spolužiakmi a pozvanými rodi?mi strávili príjemné chvíle pri konzumácii typickej francúzskej ve?ere. Ve?erné menu zostavené a pripravené francúzskym šéfkuchárom sa skladalo z viacerých špecialít, ako boli viano?ný pun? zo Štrasburgu, quiche lorraine, calamares a la romaine, kur?a pe?ené v alobale, zemiaky v šupke s omá?kou, syr fondue savoyarde a zákusok tarte Tatin. Pitný režim - minerálnu vodu Korytnica, zabezpe?il majite? penziónu. Ve?eru sprevádzali príjemné melódie sú?asných francúzskych piesni a nestarnúcich šansónov. Netradi?ná hodina mala u všetkých zú?astnených ve?ký úspech a chystáme sa ju zopakova?., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok