Najlepší šachisti okresuAko každoro?ne, tak aj tento rok prebehla sú?až okresného kola v zrýchlenom šachu, ktorú organizoval Šachový klub v Ružomberku pod vedením Mareka Zelnického. Sú?až sa konala 20. - 21. októbra 2016 v športovej hale Koniare? za ú?asti 50 hrá?ov. Naši študenti už dlhé roky preukazujú hrá?sku kvalitu a inak tomu nebolo ani tento rok.
V kategórii žia?ok nás o tom presved?ila Simona Kore?ová zo sekundy, ktorá obhájila minuloro?ný titul. Neprehrala ani jednu partiu a suverénne sa umiestnila na 1. mieste.
V kategórii študentov si postup na kraj vybojovali Róbert Druska (IV.B), ktorý si odniesol 1. miesto a Samuel Mišík (II.A), ktorý skon?il na 2. mieste.
?akujeme organizátorom Šachového klubu v Ružomberku za vytváranie vhodných podmienok pre naše talenty a zárove? dúfame, že študenti svoju kvalitu potvrdia nielen v krajskom kole, ale aj na majstrovstvách Slovenska.
Blahoželáme a držíme palce!

Mgr. Monika Ková?iková, m.kovacikova90@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok