Diplomy DELF

V októbri sme slávnostne odovzdali medzinárodné diplomy z francúzštiny

D?a 26.10.2016 sme slávnostne odovzdali 25 úspešným uchádza?om diplomy o vykonaní medzinárodného certifikátu z francúzskeho jazyka DELF. Opä? sa takto rozrástla komunita našich študentov, ktorí sú držite?mi tohto diplomu. Okrem žiakov nášho gymnázia si prišli diplom prevzia? i študenti z Gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Následne po prebratí diplomov sa konala spolo?ná netradi?ná vyu?ovacia hodina francúzštiny pre našich sextánov a septimánov z Liptovského Mikuláša. Po?as nej sa študenti zábavnou formou zoznamovali a mnohí zistili, že majú spolo?né záujmy. Potom sme realizovali aktivity rozvíjajúce komunikatívnos? v cudzom jazyku.
Všetkým študentom prajeme ešte ve?a takýchto veselých hodín ako i ?alšie úspechy pri štúdiu francúzskeho jazyka a pri úspešnom zvládaní vyšších úrovní DELF-u., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok