Výsledky volieb do Rady školy za rodi?ovD?a 20. 10. 2016 sa na plenárnej schôdzi Rady rodi?ov uskuto?nili vo?by zástupcov rodi?ov do Rady školy pri Gymnáziu v Ružomberku. Na základe výsledkov hlasovania ?lenmi Rady školy za rodi?ov v nasledujúcom funk?nom období budú:

JUDr. Karin Leštinská

JUDr. Miriam Penjaková

MUDr. Zora Puskeilerová


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                         riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok