Sú?až v cezpo?nom behu s našimi žiakmiCV? Elán Ružomberok organizoval v stredu (28.9.2016) okresné kolo cezpo?ného behu žiakov základných a stredných škôl. Za pekného po?asia v Hrabovskej doline bojovalo spolu 203 sú?ažiacich rozdelených do jednotlivých kategórií. O postup do krajského kola sa z našej školy uchádzali:

Žia?ky ZŠ - Ben?ová Bianka (kvarta), Dvorštiaková Klára (tercia) - (tra? 2 km)
Žiaci ZŠ - Kochlic Marek (kvinta), Ingvorsen Sebastián (tercia), Janovec Marián (tercia) - (tra? 3 km)
Študentky SŠ - Uramová Natália (I.A), Pavúková O?ga (II.B), Raksová Nina (I.A), Hockicková Vesna (sexta), Rusková Marianna (III.A) - (tra? 3,5 km)
Študenti SŠ - Kme? Radovan (II.B) - (tra? 4 km)

Najlepšie sa darilo študentkám SŠ (Uramová Natália, Pavúková O?ga, Rusková Marianna), ktoré si vybojovali postup a reprezentovali našu školu na krajskom kole v Liptovskom Mikuláši (4.10.2016). Študentky predviedli skvelý výkon napriek náro?nej trati a silnej konkurencii deviatich zú?astnených škôl sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

Ví?azkám a všetkým sú?ažiacim gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy., m.kovacikova90@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok