Plenárna schôdza Rady rodi?ov

20.10.2016

D?a 20. 10. 2016 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskuto?ní Plenárna schôdza Rady rodi?ov pri Gymnáziu v Ružomberku. Ú?as? je nutná, nako?ko bude po?as plenárneho stretnutia rodi?ov prebieha? vo?ba zástupcov rodi?ov do Rady školy pri Gymnáziu v Ružomberku.
Triedne schôdze v prvých ro?níkoch a v príme za?nú o 14.45 hod. a výbor Rady rodi?ov zasadne o 15.00 v multimediálnej u?ebni.
Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                Vedenie školy


, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok