Otvorenie školského roka 2016/2017

5.9. 2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskuto?ní d?a 5. 9. 2016 (pondelok) o 8. 30 hod. na školskom dvore.
V prípade nepriaznivého po?asia sa študenti zhromaždia vo svojich triedach, študenti 1. ro?níka a prímy vo vestibule školy.

Nezabudnite si prinies? prezuvky a študenti 1. ro?níka a prímy aj tašky na u?ebnice.
Študenti 1. ro?níka, ktorí majú záujem, si prinesú aj vyplnené tla?ivo ISIC a 20 eur (potrebné pre získanie ISIC karty).

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok