Úradné hodiny v ?ase letných prázdninPo?as letných prázdnin bude škola otvorená v týchto d?och

v ?ase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.01.07. - 08.07. 2016

18.07. - 29.07. 2016

22.08. - 31.08. 2016


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok