Výsledky literárnej sú?aže TrojružaD?a 22.6.2016 o 10.00 sa v priestoroch Kongresovej sály KD AH v Ružomberku uskuto?nilo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej sú?aže Trojruža. Organizátorom sú?aže je mesto Ružomberok v spolupráci s Mestskou knižnicou, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Spolkom slovenských spisovate?ov. Ú?astníci a prispievatelia sú mladí talentovaní umelci, ktorí aj v tomto 4. ro?níku sú?ažili v kategóriách poézie, prózy a ilustrácie. Odborná porota v zložení PhDr. Peter Mišák, Ing. Rastislav Kendera, Ing. Milan Igor Chovan vyberala spomedzi 107 sú?ažných príspevkov tie najhodnotnejšie. Úspechom pre našu školu je umiestnenie dvoch žiakov sú?ažiacich v kategórii próza stredoškolskej mládeže, Laury Mackovej z 1. B a Jána Halušku z kvinty, ktorí vo svojej kategórii obsadili prvé dve miesta. Laura - 1. miesto za svoju poviedku o sile priate?stva, Janko -2. miesto za svoju paródiu na literárne dielo Don Quijote de la Mancha.
Obom srde?ne gratulujeme k dosiahnutému výsledku a prajeme ?alšie úspechy v literárnej tvorbe.

Mgr. Daniela Kudli?ková, dadka28@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok