Ni noir, ni blanc (Ani ?ierne, ani biele)

Študenti francúzštiny sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásila Medzinárodná federácia u?ite?ov francúzštiny a nato?ili krátkometrážny film.

V tomto školskom roku vyhlásila Medzinárodná federácia u?ite?ov francúzštiny (FIPF) projekt s názvom "Art et liberté d´expression" - "Umenie a sloboda prejavu", pri?om jednou z podtém bolo nato?enie krátkometrážneho filmu o tolerancii. Do projektu sa zapojili študenti tercie a po?as viacerých týžd?ov pracovali na scenári, prekladoch, natá?ali a strihali film. Výsledkom je film s názvom "Ni noir, ni blanc" (Ani ?ierne, ani biele). V tomto názve sa odráža zložitos? medzi?udských vz?ahov, ktoré nie sú nikdy jednozna?né. D?a 9.6.2016 sa konalo slávnostné premietanie tohto filmu spojené s ocenením študentov - realizátorov filmu. Okrem študentov francúzskeho jazyka sa ceremónie zú?astnila pani Jana Bírová, prezidentka Slovenskej asociácie u?ite?ov francúzštiny, ktorá projekt vyhodnotila a ocenila študentov, a pán Thomas Laurent, riadite? Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici.
Vytvorený film ako i fotodokumentácia z premietania následne poputujú do centrály FIPF do Paríža na vyhodnotenie.

Žiaci, ktorí sa vo ve?kej miere zaslúžili o to, že film vznikol:

Peter Buschbacher - kamera, strih, titulky
Adelka Rázgová - scenár a hlavná postava
Magdaléna Nováková - scenár a ved?ajšia postava
Lucia Žuchová - scenár a ved?ajšia postava
František-Jozef Legerský (sexta) - ved?ajšia postava
Tobiáš Brtko - ved?ajšia postava
Andrea Kollárová - pomocná kamera, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok