Matematická olympiáda a Pytagoriáda 2016

Výrazné úspechy našich študentov v okresnom a krajskom kole Matematickej olympiády a Pytagoriády.

Študenti našej školy si mohli zmera? sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok a Žilinského kraja. Ve?mi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

Terézia Brtková ( príma) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
Andrej Pecník ( príma) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
Martin Penjak ( kvarta) - 2. miesto v okresnom kole v kategórii Z9 a 5. miesto v krajskom kole kategórie Z9
Róbert Druska ( 3.B ) - 5.miesto v krajskom kole v kategórii A
Študenti prímy a sekundy sa úspešne zú?astnili okresného kola matematickej sú?aže Pytagoriáda.
v kategórii P7
Matúš Puskeiler - 1.miesto v okresnom kole
Úspešným riešite?om gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku úspešne reprezentovali školu., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok