Športové talenty v prime i sekundeNielen vynikajúce vzdelávacie výsledky, ale aj športové úspechy preukazujú naše diev?atá. D?a 18. 03. 2016 sa za ú?asti 13 družstiev uskuto?nila kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej. Prihlásené školy boli rozdelené do jednotlivých skupín. Naše žia?ky sa stretli vo vzájomných zápasoch s diev?atami zo ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Zarevúca, ZŠ Liptovské Slia?e. Bojovnos?, rýchlos? a obratnos? diev?atá predviedli v každom zápase. Naj?ažším súperom bola pre nich ZŠ Bystrická cesta, ktorej po náro?nom boji pod?ahli, no napriek tomu po kone?nom s?ítaní bodov úspešne postúpili do okresného kola. Pomerne náro?nú skupinu žia?ky zvládli výborne za ?o im patrí ve?ká v?aka a zárove? dúfame, že ich ví?azstvo motivuje do ?alších športových aktivít.

Školu reprezentovali:

* Prima: Terézia Brtková, Zuzana Duffková, Linda Fidesová, Veronika Gerátová, Natália Ilková, Katarína Knap?íková,    Alexandra Lacová, Bronislava Slimáková.
* Sekunda: Timea Bobu?ová, Sára Lauková, Klára Dvorštiaková, Ema Pagá?ová., m.kovacikova90@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok